O nama

RIJEČKA METROPOLIJA
METROPOLITANSKI PASTORALNI INSTITUT U RIJECI


Biskupi Riječke metropolije su 15. rujna 2009. god. osnovali Metropolitanski pastoralni Institut u Rijeci (MPI) kao crkvenu odgojno-obrazovnu i istraživačku ustanovu s ciljem doprinosa pastoralnom i evangelizacijskom djelovanju Crkve na ovom području. Taj se cilj u prvom redu treba ostvariti doprinosom ove ustanove odgoju i obrazovanju vjernika laika, kao i permanentnom obrazovanju svećenika.

Pored toga ova je ustanova usmjerena stvaranju i realiziranju projekata praćenja i istraživanja pastoralne i društveno-kulturalne situacije kako bi na odgovarajući način stvarala i realizirala prikladne pastoralne pothvate, ali i pomogla drugim crkvenim ustanovama u realiziranju njihovih pothvata.

Ovaj se Institut smješta u niz sličnih ustanova koje su, u dužim ili kraćim periodima, već djelovale u Rijeci.
Tu u prvom redu mislimo na Institut za teološku kulturu laika s kraja 60-tih i iz 70-tih godina prošlog stoljeća, zatim na Pastoralni Institut Riječko-senjske nadbiskupije, s kraja 70-tih i početka 80-tih godina, potom na Teološko-katehetski Institut pri Katoličkoj Bogosloviji, tj. Teologiji u Rijeci, koji je sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća prestao djelovati, te na kraju na Školu za stručno osposobljavanje župnih suradnika / animatora i doškolovanje odgojiteljica u vjeri u predškolskim ustanovama pri Teologiji u Rijeci - Područnom Studiju Katoličkog Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je prije nekolikog godina djelovala pri našoj Teologiji i i koju je vodio prof. dr. sc. Milan Šimunović.

Sve su ove ustanove na svoj način i u okviru mogućnosti svoga vremena dale važan doprinos posebice teološkom doškolovanju vjernika laika, ali i permanentnom obrazovanju svećenika, te redovnika i redovnica. Novoosnovani MPI želi u toj bogatoj tradiciji dati svoj vlastiti doprinos, nastavljajući tako napore oko što kvalitetnijeg pastoralnog djelovanja u našim biskupijama.

Svrha i ciljevi instituta


Biskupi Riječke metropolije su 15. rujna 2009. god. osnovali Metropolitanski pastoralni Institut u Rijeci (MPI) kao crkvenu odgojno-obrazovnu i istraživačku ustanovu s ciljem doprinosa pastoralnom i evangelizacijskom djelovanju Crkve na ovom području. Taj se cilj u prvom redu treba ostvariti doprinosom ove ustanove odgoju i obrazovanju vjernika laika, kao i permanentnom obrazovanju svećenika.

Pored toga ova je ustanova usmjerena stvaranju i realiziranju projekata praćenja i istraživanja pastoralne i društveno-kulturalne situacije kako bi na odgovarajući način stvarala i realizirala prikladne pastoralne pothvate, ali i pomogla drugim crkvenim ustanovama u realiziranju njihovih pothvata.
Djelovanje MPI-a obuhvaća tri razine:

- inicijalnu formaciju i trajno duhovno i intelektualno obrazovanje crkvenih službenika
(odgojiteljica u predškolskim ustanovama, vjeroučitelja i župnih kateheta, župnih animatora, animatora za mladež, svećenika različitih životnih dobi itd.).

- organiziranje različitih načina katehetskog i odgojnog-obrazovnog unaprjeđenja pastoralnog djelovanja
(tribine, stručni skupovi, konferencije, prigodna predavanja i sl.).

- praćenje različitih pastoralnih područja djelovanja u našim biskupijama, uočavanje novih situacija i stanja kao i traženje pastoralnih odgovora na njih
(problem sekularizacije, kulturna gibanja, društveni nauk Crkve i društveni i politički trendovi, ateizam i nove religiozne pojave i sl.)
U skladu sa zadacima, djelovanje MPI organizira se u nekoliko sekcija:

1 . Sekcija za permanentno obrazovanje svećenika
2 . Sekcija za teološko obrazovanje vjernika laika i formaciju animatora i suradnika
3 . Sekcija za praćenje i istraživanje pastoralne i društveno-kulturalne situacije
4 . Sekcija za katehizaciju
5 . Sekcija za evangelizaciju
6 . Sekcija za praćenje ostalih pastoralnih aktivnosti

Voditelji i članovi instituta


Upravu MPI-a čini Sabor biskupa Riječke metropolije, koji imenuje Ravnatelja, Predstojnika i članove Vijeća.

Ravnatelj MPI-a: vlč. mr. sc. Mario Gerić
Predstojnica MPI-a: dr. Natalija BogovićOno što su o predavanjima na MPI-u
rekli bivši i sadašnji polaznici


„Polaznica sam TKSP-a. Sretna sam što ovako nešto postoji u Rijeci za nas male ljude, da poslušamo ova divna predavanja. Obzirom da sam ujutro na predavanjima, a popodne radim, jedva čekam da prođe taj dan jer sve što čujem na Institutu odmah ispričam svojoj obitelji kad se vratim kući. Moja obitelj je sretna zajedno sa mnom. Hvala Teologiji i svima koji su došli na ovu ideju. Bogu hvala!“

gđa. Mištrafović


„ Ja sam polaznica TKL-a i jako sam sretna da u Rijeci imam mogućnost rasta u vjeri i znanju na ovom Institutu. Hvala biskupu i svima koji su nam omogućili ovo obrazovanje s toliko znanja. Mislila sam da znam neke stvari, ali tek sada vidim kako sam siromašna. Hvala Isusu.“

Tanja Barak


„Katolik širi i svjedoči svoju vjeru. Čovjekov najveći neprijatelj vjere je neznanje.
Kao laici smatramo da znamo dovoljno o svojoj vjeri, ali poradi razvoja svog duhovnog života potrebno je obnavljati i širiti vlastite postojeće intelektualne spoznaje. Iz tih razloga bih svakome preporučio obrazovanje kao što je TKL.“

Čarli Brezac Benigar


„Polaznica sam TKSO-a i jako sam zadovoljna načinom predavanja i samim predavačima. Vjerujem da će mi ovaj seminar pomoći u daljnjem radu u predškolskoj ustanovi“

Dubravka Lulić


„Polaznica sam TKSO-a i vrlo sam zadovoljna ponuđenim sadržajima, te kvalitetom predavanja, a posebice veliko hvala svim predavačima koji su se u vrlo kratkom vremenu potrudili da nam obogate i uljepšaju subote.“

Danijela Pernjak


„Polaznica sam TKSO-a i veselim se predavanjima te s radošću iščekujem svaku subotu.“

Barbara Drezga


„Polaznica sam TKSP-a. Jako je zanimljivo! Svaki je predmet poseban i donosi mnoštvo novih spoznaja i saznanja. Učenje u mojoj vjeri me ujedno i jača.“

Milena Žitinić


„Predavanja su kompletno ispunila moja očekivanja.“

Luciana Pavičević


„ Predavači su veoma kvalitetni, a predavanja dobro organizirana, pripremljena i zanimljiva. Ponuđeni sadržaji su ne ispunili, već prepunili moja očekivanja i dalje očekujem još puno, puno novih spoznaja.“

Toni Pende


„Polaznica sam TKL-a iz razloga što sam već duže vrijeme tražila odgovore na pojedina duhovna, moralna i teološka pitanja. Ovim seminarom sam se oduševila čim sam saznala za njega, a kroz predavanja sam spoznala ono što tražim i dobila odgovore. Do kraja samog seminara imamo još puno toga za čuti pa se stoga jako radujem svakom subotnjem predavanju. Hvala svima koji su došli do ovakve zamisli, za nas laike i sve ostale polaznike.“

Dina Pende


„Polaznica sam TKSP-a i izuzetno sam zadovoljna, sretna i zahvalna Institutu koji je organizirao ova predavanja. Nisam propustila niti jedno i uvijek s radošću dolazim. Svi su mi predmeti dragi i interesantni, a strah od ispita uopće ne postoji, jer sve je ljubav, a kada se nešto radi iz ljubavi straha nema. Hvala predavačima!“

gđa. Perković
Svrha i ciljevi instituta


Voditelji i članovi instituta


Ono što su o predavanjima na MPI-u rekli bivši i sadašnji polazniciMetropolitanski pastoralni institut, prvi dioMetropolitanski pastoralni institut, drugi dio